Furestiftelsen i 2015

Furestiftelsens satsing på musikkprosjekter i 2015

Høsten 2014 vedtok stiftelsens styre å støtte prosjekter som kan bidra til å øke interessen for klassisk musikk og folkemusikk blant barn og ungdom.

Stiftelsen ville gi prioritet til prosjekter som

  • bygger på musikalsk samarbeid mellom profesjonelle musikere og spillende eller syngende barn eller ungdommer
  • utforsker forskjellige, gjerne utradisjonelle formidlingsmåter og –arenaer for å nå ut til brede grupper av barn og ungdom
  • kan være ledd i en mer langsiktig strategi for at barn og ungdom skal bli inspirert til å utforske klassisk musikk eller norsk folkemusikk nærmere, bade gjennom utøving og lytting

Ved søknadsfristens utløp 1. mars 2015 var det innkommet til sammen 27 søknader. I tillegg var en søknad ettersendt slik at styret behandlet totalt 28 søknader. Samlet søknad om støtte var på 7 mill. kroner. Stiftelsens ramme for støtte i 2015 var ca 2 mill. kroner.

Av de innkomne søknadene har styret valgt å tildele støtte til 13 prosjekter med til sammen kr 1 980 000.

 

Støtten ble innvilget som følger:

Søker/ Prosjekt Beløp
Akademi Haydn Dokumentarfilm om 2014-prosjektet “Skapinga på norsk” 400 000
Bjørn Sigurd Glorvigen “Dovrejul 2016” med bestillingsverk for barn og unge 100 000
Ensemble Allegria Turné i 2015 med kammermusikk til ungdomsklubber 100 000
Fagerborgfestspillene Festspill 2016 arrangert av studenter 100 000
FolkOrg Furepris og Furestipend 2015 og 2016 til unge utøvere 200 000
Follopiloten Kulturskoleseminar og konsert med ten Thing Brassensemble 2016   60 000
Hardanger Musikkfest Ungdom komponerer i prosjektet “Stjernedryss” 2015-2017 120 000
Hilmarfestivalen 2015 Kurs for kulturskoleelever   80 000
Lofoten og Vesterålen orkesterforening 40-årsjubileum og juniorsatsing 100 000
Skeisvang videregående skole Unge utøvere fremfører Mozarts Requiem 100 000
Norsjø Kammermusikkfest Unge spiller for unge 2015-2017 300 000
Oslo Quartet Series Ungdomssatsing, talent- og publikumsutvikling 2015/ 2016 200 000
Oppstryk Finnmark “Samstemt i Nord” 2015 for unge strykere 120 000

 

Stiftelsen takker for interessen som ble vist satsingen i 2015. Styret gleder seg over høyt kvalitetsnivå og stor geografisk spredning blant søkerne og ser frem til gjennomføringen. Prosjektene forventes å bidra positivt til det viktige arbeidet som gjøres for at barn og unge skal delta aktivt i musikklivet. Det er styrets håp at også de andre prosjektene som søkte om støtte blir gjennomført, da de alle er med på å berike kulturlivet i Norge.

Furestiftelsen kan hvert år dele ut inntil 4 % av sin egenkapital i støtte. Støtten deles delvis ut innenfor utvalgte områder som årets satsing, og dels på grunnlag av individuelle søknader knyttet til enkeltprosjekter.