Søk om støtte

Elisabeth og Knut Fures stiftelse til fremme av klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk (Furestiftelsen) vil i 2019 støtte musikkinstitusjoner og -miljøer som arbeider for å utvikle barn og unge menneskers forutsetninger for å uttrykke seg gjennom musikkutøvelse.

Det vil bli gitt prioritet til

 • kammermusikkprosjekter der klaver, orgel eller cembalo inngår i samspill
 • folkemusikkprosjekter der vokalutøvelse inngår i samspill

I behandling av søknader legges det blant annet vekt på

 • prosjektenes langsiktighet
 • unge utøveres aktive medvirkning, fortrinnsvis i samarbeid eller samspill med profesjonelle musikere
 • prosjektenes mulighet til å nå ut til et bredt publikum

Rammen for stiftelsens støtte i 2019 er ca. 2 mill. kroner som stiftelsen ønsker å fordele på et begrenset antall prosjekter. Prosjektene kan strekke seg over flere år, hvor støtten kommer til utbetaling over tid. Støtte utbetales etterskuddsvis.

I søknader om økonomisk prosjektstøtte skal det redegjøres bl.a. for

 • prosjektets mål og innhold
 • søkerens rolle og virksomhet
 • den langsiktige strategi prosjektet inngår i
 • hvilke institusjoner eller organisasjoner som inngår i samarbeidet, og samarbeidets art
 • involverte unge utøvere
 • involverte profesjonelle musikere
 • hvilke repertoartyper som legges til grunn
 • hvordan prosjektet og den strategien det inngår i, skal dokumenteres og vurderes
 • tidsplaner
 • budsjett og finansieringsplan

Søkere kan bli invitert til samtale med stiftelsens styre for å redegjøre nærmere for prosjektplanene.

Søknader sendes elektronisk innen 1. mars 201til post@furestiftelsen.no.

Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk, sendes pr. post til

Styrets leder, Johan S. Seland, Advokatfirmaet Seland Orwall DA

Pb. 1938 Vika, 0125 Oslo