Furestiftelsens satsingsområder

Furestiftelsens satsingsområder siden 2013 

Siden 2013 har styret i Furestiftelsen vedtatt årlige satsingsområder for sine musikkprosjekter. I tillegg til slike prosjekter har styret blant annet støttet FolkOrg gjennom utdelinger av Fure-priser og Fure-stipend til unge talenter innen norsk folkemusikk.

I perioden fram til nyttår 2017 har 51 prosjekter mottatt støtte til en samlet verdi av 9 120 000 kroner.

For 2013 vedtok styret å bidra til videreutvikling av det klassiske kor- og vokalensemblemiljøet i Norge. Av de innkomne 32 søknadene valgte styret å tildele støtte til 8 prosjekter med til sammen kr 1 811 500.

I 2014 har stiftelsen gitt støtte til 12 av de 20 innkomne søknadene med totalt kr 1 485 000. Satsingen var på kammermusikkprosjekter. Les om tildelingen under «Om Furestiftelsen»

I 2015 ønsket styret å bidra til å øke interessen for klassisk musikk og norsk folkemusikk blant barn og ungdom. 13 prosjekter av innkomne 29 søknader fordelt over hele landet, mottok støtte på totalt kr 1 980 000. Les om tildelingen under «Furestiftelsen i 2015».

I 2016 gikk støtten (kr 2 050 000) til konsertarrangører som arbeidet langsiktig for å gjøre barn og unge mennesker interessert i klassisk musikk og norsk folkemusikk. Les om tildelingen under Furestiftelsen i 2016.

I 2017 tildelte styret totalt kr 1 794 000 til syv langsiktige prosjekter som har unge utøvere på blåseinstrumenter, som hovedmålgruppe.

I 2018 gikk støtten (kr 2.331.500) til syv prosjekter som langsiktig arbeider for rekruttering og talentutvikling blant unge blåsere. I tillegg tildelte styret støtte til en kammermusikkserie og et folkemusikkprosjekt.

I 2019 støttet styret 17 prosjekter til en samlet sum på kr 2.271.000. Den todelte satsningen ga prioritet til a) kammermusikk-prosjekter der klaver, orgel eller cembalo inngår i samspill og b) folkemusikkprosjekter der vokalutøvelse inngår i samspill.