Satsingsområde i 2022

Elisabeth og Knut Fures stiftelse til fremme av klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk (Furestiftelsen) vil, i 2022, støtte prosjekter som kan bidra til å videreutvikle vokalensembler i Norge.

Med vokalensembler menes større eller mindre kor eller vokalgrupper innen sjangrene klassisk musikk og norsk folkemusikk. Det er ikke til hinder for å søke om det i et vokalensemble også inngår mindre instrumentbesetninger.

Det vil bli gitt prioritet til prosjekter som

 • er profilerte i sitt repertoarvalg
 • vil videreutvikle den kunstneriske kompetansen hos unge kor- og ensemblesangere
 • har ambisiøse og gjennomførbare formidlingsplaner

I behandling av søknader legges det blant annet vekt på

 • prosjektenes langsiktighet
 • prosjektenes mulighet til å nå ut til et bredt publikum

Rammen for stiftelsens støtte i 2022 er drøyt 2 mill. kroner som stiftelsen ønsker å fordele på et begrenset antall prosjekter. Prosjektene kan strekke seg over flere år, hvor støtten kommer til utbetaling over tid. Støtte utbetales etterskuddsvis på grunnlag av rapport og regnskap.

I søknader om økonomisk prosjektstøtte skal det, i den grad det er relevant, redegjøres bl.a. for

 • prosjektets mål og innhold
 • søkerens rolle og virksomhet
 • den langsiktige strategi prosjektet inngår i
 • samarbeidspartnere i prosjektet
 • involverte unge utøvere
 • involverte profesjonelle musikere
 • hvilke repertoartyper som legges til grunn
 • hvordan prosjektet og den strategien det inngår i, skal dokumenteres og vurderes
 • tidsplaner
 • budsjett og finansieringsplan

Søkere kan bli invitert til samtale med stiftelsens styre for å redegjøre nærmere for prosjektplanene.

Søknader sendes elektronisk innen 1. februar 2022 til post@furestiftelsen.no.

Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk, sendes pr. post til 

Styrets leder, Johan S. Seland, Advokatfirmaet Seland Orwall AS, Postboks 1938 Vika, 0125 Oslo.