Satsingsområde i 2024

Elisabeth og Knut Fures stiftelse til fremme av klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk (Furestiftelsen) vil i 2024 særlig støtte unge norske vokalsolister med akkompagnement i mindre kammermusikkprosjekter. Som overbygg for årets satsingsområde står en oppfordring om å «spille med, ikke for» publikum.

I Furestiftelsens vurdering av søknader om økonomisk støtte vil følgende aspekter bli særlig vektlagt:

 • Gode og gjennomarbeidede grep omkring kommunikasjon og interaksjon.
 • Prosjekter som initieres og gjennomføres av profesjonelle musikere, gjerne i samarbeid med amatører.
 • Ambisiøse, nyskapende og gjennomførbare planer, fortrinnsvis med langsiktige mål (1-3 år).

Rammen for stiftelsens støtte i 2024 er ca. 2 mill. kroner, og stiftelsen ønsker å fordele støtten på et begrenset antall prosjekter. For prosjekter som strekker seg over flere år kommer støtten til utbetaling over tid. All støtte utbetales etterskuddsvis på grunnlag av rapport og regnskap.

 

Prosjektbeskrivelsen skal begrenses til to A4-sider, og det skal bl.a. redegjøres for:

 • prosjektets visjon, mål og innhold
 • søkerens rolle og virksomhet
 • den langsiktige strategi prosjektet inngår i
 • samarbeidspartnere i prosjektet
 • involverte profesjonelle musikere
 • hvilke repertoartyper som legges til grunn
 • hvordan prosjektet og den strategien det inngår i, skal dokumenteres og vurderes
 • tidsplaner
 • planer for markedsføringen av prosjektet mot målgruppen

Videre skal budsjett og finansieringsplan være vedlagt søknaden.

Søkere kan bli invitert til samtale med stiftelsens styre for å redegjøre nærmere for prosjektplanene.

Søknader sendes elektronisk innen 29. februar 2024 til post@furestiftelsen.no.

Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk, sendes pr. post til
Styrets leder, Johan S. Seland, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS
Pb. 1938 Vika, 0125 Oslo