Prosjekter som mottok støtte i 2016

Furestiftelsen støtter i 2016 konsertarrangører som arbeider langsiktig for å gjøre barn og unge mennesker interessert i klassisk musikk og norsk folkemusikk.

Ved fristens utløp 1. april 2016 var det innkommet 33 søknader. Samlet søknad om støtte var 7 144 000 kroner.

I møte 12. april valgte styret i Furestiftelsen å støtte 10 prosjekter med til sammen 1 990 000 kroner.

Søkere og prosjekter med innvilget støtte i 2016:
De unges orkesterforbund Opplevelsesdag for klassisk musikk, Oslo 2016

FolkOrg Meisterkonserten 2016 i Operaen

Foreningen Skapelsen på norsk Haydn-prosjekt med barne- og ungdomskor på nye steder i 2016

Kalottspel i Målselv Folkemusikk-kurs for barn og unge 2016 og 2017

Kyrkjerådet Pilegrim i orgelsko – rekruttering av organister 2016 og 2017

Lumine voice festival of Lofoten Prosjekter for og med barn 2016-2018

Lofoten og Vesterålen Orkesterforening Unge talenter 2016

Musikkpedagogene Norge Ungdommens Musikkmesterskap 2018 og 2019

Norsk Tromboneensemble Trombonemani – videreføring av kurs for unge i 2016-2017

Oslo Quartet Series Ungt publikum og talentutvikling 2016-2018