Nytt satsingsområde i 2020

Elisabeth og Knut Fures stiftelse til fremme av klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk (Furestiftelsen)

støtter i 2020, først og fremst prosjekter der yngre komponister samarbeider med musikere om formidling av nykomponert musikk.

Søknadsfrist: 1. mars 2020

Se utlysingstekst under «Satsingsområde i 2020»