Furestiftelsens satsingsområder

Furestiftelsens satsingsområder siden 2013 

Siden 2013 har styret i Furestiftelsen vedtatt årlige satsingsområder for sine musikkprosjekter. I tillegg til slike prosjekter har styret blant annet støttet FolkOrg gjennom utdelinger av Fure-priser og Fure-stipend til unge talenter innen norsk folkemusikk.

I perioden fram til nyttår 2017 har 51 prosjekter mottatt støtte til en samlet verdi av 9 120 000 kroner.

For 2013 vedtok styret å bidra til videreutvikling av det klassiske kor- og vokalensemblemiljøet i Norge. Av de innkomne 32 søknadene valgte styret å tildele støtte til 8 prosjekter med til sammen kr 1 811 500.

I 2014 har stiftelsen gitt støtte til 12 av de 20 innkomne søknadene med totalt kr 1 485 000. Satsingen var på kammermusikkprosjekter. Les om tildelingen under «Om Furestiftelsen»

I 2015 ønsket styret å bidra til å øke interessen for klassisk musikk og norsk folkemusikk blant barn og ungdom. 13 prosjekter av innkomne 29 søknader fordelt over hele landet, mottok støtte på totalt kr 1 980 000. Les om tildelingen under «Furestiftelsen i 2015».

I 2016 gikk støtten (kr 2 050 000) til konsertarrangører som arbeidet langsiktig for å gjøre barn og unge mennesker interessert i klassisk musikk og norsk folkemusikk. Les om tildelingen under Furestiftelsen i 2016.

I 2017 tildelte styret totalt kr 1 794 000 til syv langsiktige prosjekter som har unge utøvere på blåseinstrumenter, som hovedmålgruppe.

I 2018 gikk støtten (kr 2.331.500) til syv prosjekter som langsiktig arbeider for rekruttering og talentutvikling blant unge blåsere. I tillegg tildelte styret støtte til en kammermusikkserie og et folkemusikkprosjekt.

I 2019 støttet styret 17 prosjekter til en samlet sum på kr 2.271.000. Den todelte satsningen ga prioritet til a) kammermusikk-prosjekter der klaver, orgel eller cembalo inngår i samspill og b) folkemusikkprosjekter der vokalutøvelse inngår i samspill.

I 2020 tildelte styret kr 2 450 000 til 21 prosjekter. Støtten gikk først og fremst til yngre komponister som samarbeidet med musikere om formidling av nykomponert musikk. Flere av prosjektene har fått godkjent endring av tidsplan og formidlingsmåte på grunn av Covid-19-pandemien som i betydelig grad har berørt kulturlivet i 2020.