Prosjekter som fikk støtte i 2017

Støtten ble innvilget som følger:

Søker/ prosjekt Beløp
Bjergsted Brass Week/ Seminaruker 2017-2020 400 000
Juniorsymfonikerne/ Rekruttering av blåsere 2017-2018 164 000
Karl Seglem/ ”Frå urblås til nyblås” 2017 200 000
Nesset Musikkfest/Rekruttering korps 2017-2019 200 000
Oslo Kammerakademi/ Talentutvikling og rekruttering 2018 400 000
FolkOrg/ Furepriser og –stipend 2017-2019 330 000
FolkRekrutt/ Folkemusikksamlinger i Gudbrandsdalen 2017-2018 100 000
Sum 2017 1 794 000