Tildeling av støtte i 2018

Elisabeth og Knut Fures stiftelse til fremme av klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk (Furestiftelsen) har i 2018 støttet musikkinstitusjoner og -miljøer som arbeider for å utvikle barns og unge menneskers forutsetninger for å uttrykke seg gjennom musikkutøvelse.

Det ble gitt prioritet til langsiktige prosjekter som

  • har unge utøvere på blåseinstrumenter som hovedmålgruppe
  • legger vesentlig vekt på samspill i grupper og ensembler som en sentral aktivitet i instrumentalutviklingen
  • baserer seg på tett samarbeid mellom unge utøvere og profesjonelle musikere

Furestiftelsen mottok 15 søknader i 2018.  Årets satsningsområde var rekruttering og talentutvikling av unge som spiller blåseinstrument. Ni av søknadene falt innenfor satsningsområdet, til en samlet søknadssum på kr 2.537.589. I tillegg var det seks generelle søknader, til en samlet søknadssum på kr 1.809.785. Total søknadssum: kr 4.374.374.

Styret har besluttet å tildele støtte til syv av prosjektene innenfor satsningsområdet, med til sammen kr 2.131.500.

I tillegg vedtok styret å støtte to generelle søknader, med til sammen kr 200 000.

Total tildeling i 2018 er således kr 2.331.500

Støtten ble innvilget som følger:

5 på tvers/ fløytesamlinger i Mosjøen og Harstad:  50 000

Det Norske Blåseensemble/ Talentprosjekt i Østfold:  280 000

Gjallarhorn skolekorps/ Kammermusikkgrupper og konsert:  81 500

Kirkelig Kulturverksted/ CD og konserter truede instrumenter:  100 000

Nordisk Fagottsymposium og Oborama/ Unge talenter 2018-2020:  420 000

Risør Kammermusikkfest/ Talentprogram unge blåsere 2018-2020:  900 000

Stavanger Brass Band/ Talentprogram i skolekorps 2018-2020:  300 000

Sum innen satsningsområdet                                                             2 131 500

Ensemble Allegria/ Konsertserien ”NÅ” 2018/19:  100 000

FolkRekrutt/ Folkemusikksamlinger i Gudbrandsdalen 2018-2019:  100 000

Sum generelle søknader                                                                        200 000