Ungdom på podiet

Ungdommens Musikkmesterskap 2013

Nasjonalt mesterskap i Ungdommens musikkmesterskap 2013 ble gjennomført på Norges musikkhøgskole 22.-23. november.

 «Årets musiker 2013» heter Kristin Hammerseth, spiller fløyte klasse 4 og er fra Sarpsborg.

Mesterskapet ble arrangert etter følgende plan med pianister, treblåsere, messingblåsere, slagverkere, duoer og ensembler:

1. Semifinale (hele dagen 22. nov) Alle spiller hele programmet for en fagjury

2. Finale: (lørd 23. nov kl. 11) De beste i hver klasse spiller ett stykke

3. Superfinale: (lørd. 23. nov kl. 18) Fem deltakere konkurrerer om å bli «årets musiker» (kr. 50.000,-)

Alle 1. prisvinnere får konsertoppdrag i Norge og utlandet.

Ungdommens Musikkmesterskap har et utstrakt internasjonalt samarbeid, og i 2013 ble det innledet et samarbeid med Kina. En ung kinesisk pianist deltok på en av konsertene.

18 unge finalister deltok, fordelt på messing- og treblåsinstrumenter, piano og slagverk, samt duo og ensembler.

I superfinalen deltok følgende:

Nikita Khnykin                  piano klasse 1

Daniel Ivanov                    klarinett klasse 1

Saxo Electrique                 ensemble klasse 2

Ergo Strykekvartett          ensemble klasse 3

Kristin Hammerseth        fløyte klasse 4

Etter superfinalen var det fest i Oslo Musikklærerforenings lokaler i Josefinesgt. 15 i Oslo.